top of page

Hallo! Welkom op mijn coachingspagina.
Ik ben Timothy, jouw Opvoedings- en Natuurcoach.
Onder de rubriek coaching vind je dan ook deze twee noemers met meer uitleg. 

Maar eerst... Even kennismaken.

foto Timo.jpg

In 2012 studeerde ik af als opvoederbegeleider aan de Hogeschool-Universititeit van Brussel. Voorheen ging ik al jaren mee als vrijwillig begeleider op zomerkampen voor kinderen met een beperking. Het zorgende, opvoedende zat al van nature in mij en dankzij het diploma had ik nu ook de know-how om deze vaardigheid verder uit te diepen.

Ik werkte zo'n vijftal jaar als leefgroepbegeleider bij jonge kinderen met gedrags- en emotionele moeilijkheden en/of een verstandelijke beperking. Daar verdiepte ik mezelf in alles wat met opvoeden te maken heeft; van geweldloos opvoeden tot het contextueel begeleiden

Dat was tegelijk ook de werkplek waar ik mezelf het hardst ben tegengekomen en door werkdruk, persoonlijke en externe factoren belandde ik in een burn-out.

Na een adempauze, intensief zelfwerk en zelfstudie ging ik terug aan de slag als leefgroepbegeleider. Maar zoals dat vaak gaat, wanneer je aan jezelf werkt, voelde ik dat het plaatje niet meer voor me klopte. Ik keek dus uit naar andere oorden en ging aan de slag als begeleider in een Aalsters dagcentrum voor kinderen in een problematische thuissituatie. Opnieuw een leerschool voor mijn eigen opvoedkundige vaardigheden en het contextueel begeleiden.

In 2019 werd ik samen met mijn echtgenote zelfstandig en richtten we 't Opkikkertje op: een organisatie met een hart voor kinderen en mensen met een beperking, waarin we al onze vaardigheden en kennis bij elkaar gooiden en het tot iets unieks in de vorm zetten. 

Niet veel later kwam het ons-welbekende-virus op de proppen en werden we gedwongen onze praktijken even on hold te zetten. Zo belandde ik in het reguliere onderwijs als zorgleerkracht.
Maar ik miste heel hard een opvoedkundige aanpak vanuit zingeving en het schoentje bleef knellen. 

 

En zo zijn we tot vandaag aanbeland. Momenteel organiseer ik dus via 't Opkikkertje elke vakantie kleinschalige kinderkampen, ben ik aan de slag als Opvoedingscoach binnen de Kracht van 3 én kan je me op de Steinerschool van Brussel vinden als zorgleerkracht.

 

Als Life Coach wil ik allereerst een verbinding maken met mijn cliënten en hun verhaal.

Elk verhaal is anders en uniek.

 

Ik word als het ware een onbeschreven blad, waar jij jouw verhaal kan op neerpennen.

Tegelijkertijd is het alsof je voor de spiegel staat.

 

Aan de hand van vragen, oefeningen en opdrachten leg ik je verhaal terug in eigen handen.

Mijn absolute overtuiging is dat jij zelf de regie van je leven in handen houdt. 

 

Je hebt ook alle antwoorden al in je.

Tijdens de sessies help ik je om die antwoorden te vinden.

 

Die antwoorden kunnen betrekking hebben op verschillende thema's.

Vaak is het algemeen overheersende gevoel dat je ergens telkens tegenaan loopt.

Of je hebt het gevoel vast te zitten in (een bepaald deel van) je leven.

 

Als een touw dat in de knoop zit, ga jij dat stap voor stap ontrafelen.

Ik ondersteun je in dit proces.

bottom of page