top of page
272728769_736490147738713_7422697346116018855_n.jpg

Welkom

Al het goede komt in drieën

Een magisch getal

De Kracht van Drie
De kracht van 3 is oorspronkelijk gestart vanuit een visie waarin een samenwerking tussen 3 mensen met
elk hun talenten en eigenheid een meerwaarde wilden zijn om iets moois in de wereld te zetten. Dit
voornamelijk op vlak van verbinden, persoonlijke groei en zelfzorg. We waren goed op weg, maar het lot
maakte dat het anders liep. Ondanks dat de kracht van 3 niet meer in deze vorm verder bestaat ga ik wel
verder met wat we deden omdat dat nog steeds mijn verlangen is. Elk van ons zoekt zijn eigen pad, volgt
zijn eigen weg maar toch blijven we verbonden. Elk van ons zal zijn/ haar weg vinden en nieuwe
mogelijkheden tegenkomen. De naam behoud ik omdat ik aan de kracht van 3 nog een andere bestemming
wil geven die evenzeer klopt met mijn visie in het leven.


Lichaam , Ziel en Geest
Dit is een benadering van waaruit ik start met alles wat ik doe. We hebben als mens een lichaam (fysiek,
emotioneel en mentaal), we hebben een bezieling en zijn altijd verbonden met Geest , spirit, of het grote
veld. Wanneer we hier rekening mee houden: voelen hoe het met ons lichaam gesteld is, ons opnieuw met
onze ziel en de Geest verbinden zie ik mooie, zelfs magische dingen ontstaan. Het is dan ook mijn manier
van werken om deze kennis over te brengen waardoor mensen zich opnieuw met hun lichaam, met hun
eigen kracht, hun eigen bezieling kunnen verbinden maar zich ook bewust kunnen worden van het grotere
perspectief. Dit geeft een andere kijk op ons leven waardoor we meer vervuld raken van binnenuit en zo
de vreugde, vrijheid en de rust in onszelf kunnen vinden.
Het is niet steeds een makkelijke weg, maar wel een duurzame weg die zorgt voor een stevig fundament.
De behandelingen, verzorgingen, meditaties en workshops zijn er dan ook op gericht om een balans te
creëren tussen lichaam , Ziel en Geest en zodoende de levenskwaliteit van ieder mens naar een hoger
niveau te verheffen.

bottom of page